Про внесення змін до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

Проект

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Десята сесія                                                                                                       VІІ cкликання

від                   №

Про внесення змін до Програми
стимулювання населення, ОСББ,
ЖБК Житомирщини щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження на 2015-2018 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Житомирської обласної державної адміністрації від 02.03.17 № 0896/51/2-17, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від                , з питань бюджету і комунальної власності від                   , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.15 №1576 (зі змінами), а саме:

1.1. Пункти 6, 8, 8.1. розділу І «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції:

6. Учасники Програми

Департаменти облдержадміністрації: фінансів, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства,

кредитно-фінансові установи:

філія–Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», філія АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі, Житомирська обласна дирекція АБ «Укргазбанк», Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк»

8. Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми

7200,0  тис.грн.

(може коригуватися протягом року в межах  фінансових можливостей обласного бюджету)

8.1. В тому числі бюджетних коштів

7200,0 тис.грн.

-з них коштів обласного бюджету

7200,0 тис.грн.

1.2. Пункти І та ІІ розділу IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» викласти у такій редакції:

«І. Запровадження механізму державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до здійснення заходів з енергозбереження, який дозволить компенсувати негативний вплив підвищення тарифів на платоспроможність споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, яким запроваджено відшкодування частини суми кредитів, залучених населенням, ОСББ та ЖБК в уповноважених банках на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, у якому визначено перелік енергоефективних заходів, розміри відшкодування та умови його проведення (далі – Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті).

ІІ. Запровадження механізму стимулювання до впровадження енергозберігаючих заходів населення, ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування позичальникам одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором частини кредиту з обласного бюджету, залученого на:

1) придбання обладнання і матеріалів, визначених у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті:

для фізичних осіб – 10 % від суми кредиту, але не більше 1000 грн.;

для учасників антитерористичної операції на сході України та членів сімей загиблих осіб в антитерористичній операції на сході України – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн.;

для фізичних осіб, ОСББ, ЖБК на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії, а саме:

теплонасосну систему для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

систему сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

у таких розмірах:

для ОСББ, ЖБК – 15% від суми кредиту;

для фізичних осіб – 15% від суми кредиту, але не більше 50000 грн.;

2) на приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них:

для фізичних осіб – 20% від суми кредиту, але не більше 50000 грн.

Алгоритм проведення компенсації визначено у Порядку відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів (додається) на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету по Програмі та кредитно-фінансовою установою (Примірний договір про співробітництво додається).

Уповноваженими банками (кредитно-фінансові установи) для надання кредитів на вищевказані цілі визначено філію–Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», філію АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі, Житомирську обласну дирекцію АБ «Укргазбанк», Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - уповноважені установи), які на своїх умовах надають кредитні ресурси споживачам.».

1.3. Додаток 1 до Програми виключити та, у зв’язку з цим, додатки 2-4 вважати відповідно додатками 1-3.

1.4. Пункт 4 додатка 1 «Порядок відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів» викласти у такій редакції:

«4. З обласного бюджету здійснюється відшкодування частини кредитів, залучених на впровадження енергоефективного обладнання та матеріалів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Відшкодування частини кредитів з обласного бюджету на приватні сонячні електростанції та відповідне обладнання і матеріали до них здійснюється згідно з рішенням комісії, створеної спільним розпорядженням голови обласної ради та голови облдержадміністрації (далі – Комісія), яку очолює представник департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації».

1.5. З колонки 5 «Виконавці» додатка 2 «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» по усьому тексту виключити слова «згідно з умовами Генерального договору» та «згідно з Генеральною угодою». 

1.6. Колонку 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.» заходу 1. «Відшкодування частини кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ та ЖБК (далі – позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків» додатка 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції: «7200,0 у тому числі по роках: 2015 рік – 68,0; 2016 рік – 3632,0; 2017 рік – 2500,0; 2018 рік – 1000,0».

1.7. У додатку 3 «Примірний договір про співробітництво»:

1) підпункт 1.5. розділу 1 «Предмет договору» викласти у такій редакції: «1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого позичальниками у кредитно-фінансовій установі на впровадження енергоефективного обладнання та матеріалів, визначених у  постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», а також на приватні сонячні електростанції, у таких розмірах:

фізичним особам – 10 % від суми кредиту, але не більше 1000 грн.;

учасникам антитерористичної операції на сході України та членам сімей загиблих осіб в антитерористичній операції на сході України – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн.;

для ОСББ, ЖБК – 10% від суми кредиту;

для фізичних осіб, ОСББ, ЖБК на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії, а саме:

теплонасосну систему для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

систему сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

у таких розмірах:

для ОСББ, ЖБК – 15% від суми кредиту;

для фізичних осіб – 15% від суми кредиту, але не більше 50000 грн.;

для фізичних осіб – 20% від суми кредиту, але не більше 50000 грн. на приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

2) абзац 2 підпункту 3.1.2 пункту 3.1. «Обов’язки» розділу 3 «Обов’язки і права кредитно-фінансової установи» викласти у такій редакції:

«У разі отримання повідомлення головного розпорядника про дублювання позичальників у зведених реєстрах позичальників інших кредитно-фінансових установ та/або прийнятого рішення Комісії про відмову відшкодування позичальникам частини кредитів, залучених на приватні сонячні електростанції та відповідне обладнання і матеріали до них, формувати уточнені зведені реєстри позичальників.»;

3) підпункт 4.1.2 пункту 4.1. «Обов’язки» розділу 4 «Обов’язки і права головного розпорядника» викласти у такій редакції:

«4.1.2. Згідно з результатами перевірки, у разі встановлення дублювання позичальників у зведених реєстрах інших кредитно-фінансових установ, що є учасниками Програми та/або прийнятого рішення Комісією про відмову відшкодування позичальникам частини кредитів, залучених на приватні сонячні електростанції та відповідне обладнання і матеріали до них, повідомити кредитно-фінансову установу про необхідність надання уточнених реєстрів позичальників».

4) пункт 5 додатка 3 до Договору про співробітництво викласти у такій редакції: «5. Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

копія договору купівлі-продажу товару для проведення енергозберігаючого заходу (за умови його укладення);

рахунок (рахунок-фактура) на оплату придбання товару для проведення енергозберігаючого заходу;

документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів продавцю (копія меморіального ордеру про перерахування коштів);

документи, які підтверджують передачу товару позичальнику (видаткова накладна тощо).

документи, які підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт або інший документ).».

2. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації та іншим учасникам Програми забезпечити врахування змін, внесених у Програму, у ході її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

Голова обласної ради                                                                                                                    В.В. Ширма

 

 

 

 

Розробник проекту рішення:
Департамент економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва облдержадміністрації
Відповідальна особа: Маслюківський М.М. – начальник
відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку, 47-46-42

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2